زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

صادرات مناطق آزاد ترکیه طی ۵ سال به ۵۰ میلیارد دلار رسید

حجم کل صادرات از 19 منطقه آزاد ترکیه در دوره 2019-2023 به 130.1 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، تا پایان سال گذشته 2 هزار و 108 شرکت از جمله 1563 شرکت داخلی و 545 شرکت خارجی در 19 منطقه آزاد ترکیه فعالیت دارند.

تحولات اخیر با تمرکز بر تولید و صادرات هم از عوامل افزایش تجارت در این مناطق بوده است.

مجموع حجم مبادلات تجاری مناطق آزاد که در سال 2019 معادل 19.7 میلیارد دلار بود، این رقم در سال 2020 به 22.1 میلیارد دلار، در سال 2021 به 24.6 میلیارد دلار و در سال 2022 نیز به 32.8 میلیار دلار رسید.

میزان یاده شده در سال گذشته 30.9 میلیارد دلار محاسبه شد که این افزایش در 5 سال اخیر به 57 درصد نزدیک شد. مجموع مبادلات تجاری 5 ساله به 130.1 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، واردات مناطق آزاد کشور نیز در مدت مذکور به 40.1 میلیارد دلار رسید.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)