زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

مهاجرت به شهرهای ترکیه

مهاجرت یک واقعیت اجتماعی می­باشد که در طول تاریخ به عنوان پاسخ نیازها و خواست­های بی پایان و موجودیت پویای بشریت مطرح گردیده است. این واقعیت، به عنوان طبیعی­ترین حرکت انسانی پیش روی ما قرار می­گیرد.

مهاجرت به ترکیه

مهاجرت یک واقعیت اجتماعی می­باشد که در طول تاریخ به عنوان پاسخ نیازها و خواست­های بی پایان و موجودیت پویای بشریت مطرح گردیده است. این واقعیت، به عنوان طبیعی­ترین حرکت انسانی پیش روی ما قرار می­گیرد. مهاجرت انسانها بر روی زمین از گذشته تا به امروز، همانقدر که از منظر کشورهای مقصد باعث تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می­گردد، از منظر کشورهای مبداء و همچنین کشورهای گذرگاه (ترانزیت) که در طول مسیر پیموده می­شوند نیز باعث تغییرات بسیار مهمی می­گردد. از این منظر مهاجرت را باید به عنوان عنصری که نمی­توان آن را در استراتژی، اولویت و سیاست­های دولت و کدهای اجتماعی جوامع نادیده گرفت، مورد ارزیابی قرار داد. ترکیه به دلیل آنکه در یک منطقه جغرافیایی و ترانزیتی کهن قرار گرفته که در طول تاریخ شاهد مهاجرت­های انسانی بوده و می­باشد، در وقایع گوناگون بعضا به عنوان موضوع حادثه و بعضا به عنوان ابزار حادثه دارای تجربه تاریخی می­باشد. ترکیه به عنوان کشوری که در اوایل تاریخ جمهوری، رو به کسانی که دارای اصول زبانی، دینی، قومی و خویشاوندی ما که از دوره عثمانیان باقی مانده است می­باشند، همواره آغوش خود را گشوده و از سالهای ۱۹۶۰ به ویژه در حوزه مهاجرت نیروی کار به عنوان یک کشور فرستنده مهاجر، با ساختار جغرافیایی که همانند یک پل میان کشور مبداء و کشور مقصد قرار دارد به عنوان کشور ترانزیتی و در دوره­‌های اخیر با تحولات و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کشور مقصد دارای تجربه بوده و این تجربه خود را در طول زمان غنی­‌تر نیز خواهد نمود. زمینه قانونی و سازمانی که این وضعیت ناشی از گسترش و تغییر را همراهی خواهد نمود نیز با قانون شماره ۶۴۵۸ اتباع خارجی و حمایت بین­‌المللی فراهم گردیده است.

بیشتر بدانید: قوانین مهاجرت به ترکیه

 در کشور ترکیه، با تجربه و حساسیت انسان محوری که در آن موجود می باشد، در چارچوب آگاهی از تغییرات منطقه­ای و جهانی، تاسیس یک مدیریت مهاجرت سیستماتیک و مسئول  در قبال تعیین سیاست‌­های مهاجرتی منحصر به فرد برای کشور ترکیه و اجرای این سیاست‌­ها بسیار مهم می­باشد. هدف اصلی غالب مهاجران، اخذ اقامت از کشور مقصد می­باشد. در مقال­ه‌های آتی، در مورد انواع مهاجرت به کشور ترکیه توضیح داده شده است.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)