زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

مهاجرت معکوس مغزها به ترکیه

دکتر دده وجود تعداد زیادی نهاد، سازمان و موسسه در ترکیه را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه فضا فعالیت می‌کنند، بزرگ‌ترین ثروت کشور دانست.

دکتر گولین دده، هماهنگ‌کننده بخش فضایی برنامه کوپرنیک که توسط آژانس فضایی اروپا انجام می‌شود و بزرگ‌ترین برنامه دیدبانی زمین در جهان رقم می‌خورد، در گفت‌و‌گو با آنادولو از تمایل خود برای بازگشت به ترکیه و مشارکت در پروژه‌هایی که می‌تواند کشور را در حوزه فضا به جلو ببرد، خبر داد.

دده اظهار داشت: بخش فضایی ترکیه بلوغ خود را در بخش عمومی و خصوصی و از نظر آکادمیک ثابت کرده و در حال گسترش سریع است. می‌خواهم به ترکیه برگردم و در زمینه‌هایی که ارزش افزوده بالایی را برای کشورم به ارمغان بیاورد و کشورم را در حوزه فضا یک گام به جلو ببرد، کار کنم و برای پیشرفت کشورم کمک‌های قابل توجهی داشته باشم.

او خاطرنشان کرد: انتظار همه کشورها از حوزه فضا متفاوت بوده و ترکیه با تاسیس آژانس فضایی ترکیه (TUA) و تعیین یک نقشه‌راه نیمی از مسیر موفقیت را طی کرده است.

دده وجود تعداد زیادی نهاد، سازمان و موسسه در ترکیه را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه فضا فعالیت می‌کنند، بزرگ‌ترین ثروت کشور ترکیه دانست.

او تاکید کرد: فعال‌سازی پتانسیل جوانان، بخش خصوصی، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها با یک رهبری متخصص باعث می‌شود ترکیه تا سال 2030 در لیگ کشورهای پیشرو در حوزه فضا قرار بگیرد.

مهاجرت معکوس مغزها به ترکیه خبر خوبی برای رونق بخش های مختلف ترکیه است و بدین ترتیب زمینه جلب نظر مهاجران خارجی به ترکیه فراهم می شود که این امر به نوبه خود خرید ملک در ترکیه و اخذ اقامت ترکیه را رقم می زند.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)