زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

مقایسه خرید ملک در ترکیه با سایر کشورها جهت اخذ اقامت (بخش سوم)

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است.

مقایسه خرید ملک در ترکیه با سایر کشورها جهت اخذ اقامت (بخش سوم)

شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای هدف

در بخش اول مقاله با عنوان مقایسه خرید ملک در ترکیه با سایر کشورها جهت اخذ اقامت (بخش اول) شامل کشورهای ترکیه، یونان، اسپانیا، پرتغال، اوکراین، برزیل، مکزیک، فرانسه و ایتالیا انجام شد. اما همانطور که میدانید برای انتخاب مقصد نهایی مهاجرت شاخص های کلیدی دیگری نیز دخیل است که در رشته مقالات آتی به بررسی این شاخص ها در کشورهای مختلف پرداخته شده است. پیشنهاد میکنم به این مقالات به عنوان بخشی از تحقیقات خود در انتخاب مقصد نهایی مهاجرت توجه فرمایید. شاخص هایی که من در این رشته مقالات بررسی کرده ام به شرح زیر است:

 • انتخاب مهاجران قبلی
 • شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
 • تشابه یا تضاد فرهنگی
 • هزینه های زندگی
 • آزادی
 • سطح رفاه
 • هزینه های مهاجرت
 • موقعیت و آینده تحصیلی و شغلی
 • میزان درآمد
 • وضعیت بهداشت و درمان
 • هماهنگی کشور جدید باهدف مهاجرت
 • هزینه رفت آمد به کشور مقصد بعد از مهاجرت

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست.

اقتصاد اجتماعی شاخه ای از علوم اجتماعی است که در زمینه بررسی چگونگی شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی فعالیت می‌نماید. به‌طور کلی، اقتصاد اجتماعی با تجزیه و تحلیل جوامع اجتماعی و فرهنگی، در سطوح اقتصاد محلی و منطقه ای یا اقتصاد جهانی علائم پیشرفت یا رکود اقتصادی را بررسی می‌نماید.

اقتصاد فرهنگی شاخه ای از اقتصاد است که رابطه فرهنگ و نتایج اقتصادی را بررسی می‌کند. در اینجا، «فرهنگ» با اعتقادات و ترجیحات مشترک گروه‌های مربوطه تعریف می‌شود. مسائل برنامه‌نویسی شامل این می‌شود که آیا و به چه میزان فرهنگ مربوط به نتایج اقتصادی است و ارتباط آن با نهادها چیست؟ به عنوان یک زمینه رو به رشد در اقتصاد رفتاری، نقش فرهنگ در رفتار اقتصادی به‌طور فزاینده ای نشان می‌دهد که باعث ایجاد تفاوت‌های قابل توجه در تصمیم‌گیری و مدیریت و ارزیابی دارایی‌ها می‌شود.

برنامه‌های کاربردی عبارتند از مطالعه دین، هنجارهای اجتماعی ایدئولوژی، نفرت، تروریسم، اعتماد، و فرهنگ اقتصاد، باروری، باورها در عدالت توزیع مجدد، موضوع کلی تحلیلی این است که چگونه ایده‌ها و رفتارها در میان افراد از طریق شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و فرایندهایی مانند یادگیری اجتماعی، مانند نظریه تکامل اجتماعی و آبشار اطلاعات، گسترش می‌یابند. روشها شامل مطالعات موردی و مدلسازی تئوری و تجربی انتقال فرهنگی درون گروه‌های اجتماعی است. سعید ای. دالابانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد سیستم ارزش را به جنبه ظهور فرهنگی اقتصاد کلان اضافه کرد.

فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی

کشور

سازمان ملل متحد

بانک جهانی

صندوق بین‌المللی پول

برآورد

سال

برآورد

سال

برآورد

ایالات متحده آمریکا

۲۱،۴۳۳،۲۲۶

۲۰۲۰

۲۰،۹۳۶،۶۰۰

۲۰۲۰

۲۲،۶۷۵،۲۷۱

چین

۱۴،۳۴۲،۹۳۳

۲۰۲۰

۱۴،۷۲۲،۷۳۱

۲۰۲۰

۱۶،۶۴۲،۳۱۸

ژاپن

۵،۰۸۲،۴۶۵

۲۰۲۰

۵،۰۶۴،۸۷۳

۲۰۱۹

۵،۳۷۸،۱۳۶

آلمان

۳،۸۶۱،۱۲۳

۲۰۲۰

۳،۸۰۶،۰۶۰

۲۰۲۰

۴،۳۱۹،۲۸۶

بریتانیا

۲،۸۲۶،۴۴۱

۲۰۲۰

۲،۷۰۷،۷۴۴

۲۰۲۰

۳،۱۲۴،۶۵۰

هند

۲،۸۹۱،۵۸۲

۲۰۲۰

۲،۶۲۲،۹۸۴

۲۰۲۰

۳،۰۴۹،۷۰۴

فرانسه

۲،۷۱۵،۵۱۸

۲۰۲۰

۲،۶۰۳،۰۰۴

۲۰۲۰

۲،۹۳۸،۲۷۱

ایتالیا

۲،۰۰۳،۵۷۶

۲۰۲۰

۱،۸۸۶،۴۴۵

۲۰۲۰

۲،۱۰۶،۲۸۷

کانادا

۱،۷۴۱،۴۹۶

۲۰۲۰

۱،۶۴۳،۴۰۸

۲۰۲۰

۱،۸۸۳،۴۸۷

کره جنوبی

۱،۶۴۶،۵۳۹

۲۰۲۰

۱،۶۳۰،۵۲۵

۲۰۲۰

۱،۸۰۶،۷۰۷

روسیه

۱،۶۹۲،۹۳۰

۲۰۲۰

۱،۴۸۳،۴۹۸

۲۰۲۰

۱،۷۱۰،۷۳۴

برزیل

۱،۸۴۷،۷۹۵

۲۰۲۰

۱،۴۴۴،۷۳۳

۲۰۲۰

۱،۴۹۱،۷۷۲

استرالیا

۱،۳۸۰،۲۰۷

۲۰۲۰

۱،۳۳۰،۹۰۱

۲۰۲۰

۱،۶۱۷،۵۴۳

اسپانیا

۱،۳۹۳،۴۹۰

۲۰۲۰

۱،۲۸۱،۱۹۹

۲۰۲۰

۱،۴۶۱،۵۵۲

مکزیک

۱،۲۵۶،۴۴۰

۲۰۲۰

۱،۰۷۶،۱۶۳

۲۰۲۰

۱،۱۹۲،۴۸۰

اندونزی

۱،۱۱۹،۱۹۰

۲۰۲۰

۱،۰۵۸،۴۲۴

۲۰۲۰

۱،۱۵۸،۷۸۳

هلند

۹۰۷،۰۵۰

۲۰۲۰

۹۱۲،۲۴۲

۲۰۲۰

۱،۰۱۲،۵۹۸

سوئیس

۷۳۱،۴۲۵

۲۰۲۰

۷۴۷،۹۶۹

۲۰۲۰

۸۲۴،۷۳۴

عربستان سعودی

۷۹۲،۹۶۶

۲۰۲۰

۷۰۰،۱۱۸

۲۰۲۰

۸۰۴،۹۲۱

ترکیه

۷۶۱،۴۲۵

۲۰۲۰

۷۲۰،۱۰۱

۲۰۲۰

۷۹۴،۵۳۰

 

همانطور که در لیست مشخص است، کشور ترکیه در جایگاه 20 و کشور ایران در جایگاه 26 قرار دارد.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)