زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

سیاستمدار ارشد ترکیه: سلام ما به نوادگان رستم، قهرمانان ایرانی

دوغو پرینچک رئیس حزب وطن ترکیه گفت: حمایت مردم و دولت ایران از فلسطین و اخیرا حملات ایران ضد اسرائیل دل همه ما را شاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس وی با بیان اینکه زین پس اسرائیل به آسانی نخواهد توانست ظلم خود را به پیش ببرد، افزود: این عملیات از جهت حقوق بین‌الملل، اشتیاق ما به زندگی مستقل فلسطینی ها و حفظ اقتدار ایران و اسلام، یک عملیات مشروع، محقانه و موثر بود.
پرینچک تصریح کرد: ما از ترکیه به این موضوع می‌نگریم. آنها نوادگان رستم، فرزند زال هستند و قهرمانی‌های رستم‌وار که در شاهنامه بزرگ فردوسی آمده، در ایران ادامه دارد. به آنها سلام می‌گویم.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)