زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

سرمایه‌گذاری ترکیه برای ایجاد مناطق صنعتی سبز

شرکت‌ها و مناطق صنعتی در ترکیه که به تعهدات عمل می‌کنند، از یک کمک هزینه جدی اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.

انور کسیجی، از مدیران منطقه صنعتی سازمان یافته «ایمس» در گفت‌گو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت: برای تحقق هدف “کربن صفر” خود در سال 2053، مفهوم “مناطق صنعتی سبز” هر ساله اهمیت جدی در کشورمان پیدا خواهد کرد.

کسیجی گفت: مناطق صنعتی سبز مناطق صنعتی هستند که بر اساس اصول تولید سازگار با محیط زیست و پایدار برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شوند.

وی با بیان اینکه مناطق صنعتی سبز یک تعهد قانونی در چارچوب توافقات بین‌المللی است، گفت: شرکت‌ها و مناطق صنعتی که به این تعهدات عمل می‌کنند، از یک کمک هزینه جدی اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه ترکیه در زمینه پایداری محیط‌زیست و اقتصاد سبز گام‌های مهمی برداشته است، ادامه داد: کشورمان اهمیت زیادی برای توسعه “مناطق صنعتی سبز” قائل است.

هدف مناطق صنعتی سبز کمک به حفاظت از منابع طبیعی و افزایش رفاه جامعه با به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی فعالیت‌های صنعتی است.

وی ادامه داد: ترکیه از مناطق صنعتی سبز با سیاست‌ها و رویکردهای استراتژیک مختلف حمایت می‌کند و انگیزه‌های مختلفی را برای گذار به اقتصاد سبز فراهم می‌کند.

این موارد شامل کسر مالیات، فرصت‌های اعتباری، پشتیبانی زیرساخت‌ها و خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در مورد پایداری زیست‌محیطی است.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)