زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

زرسان‌گلوبال - مشاور تخصصی خرید ملک در بهترین شهر‌های ترکیه

تولید محصولات دریایی ترکیه رکورد زد

ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرد: میزان تولید محصولات دریایی در سال 2023 نسبت یک سال پیش از آن به 1 میلیون تن و 7 هزار و 921 تن، معادل 18.6 درصد افزایش، رکورد کل ادوار جمهوری ترکیه را شکست.

وی در این زمینه گفت: ماهی خمسی گونه تعیین کننده در این میزان افزایش بوده است. در سال 2023 میزان صید آن با 117 درصد افزایش به 273 هزار و 915 تن رسیده است. در اصل، مهم این است که تداوم این ماهی ارزشمند برای کشورمان را برای سالیان متمادی در سفره هایمان تضمین کنیم و از صید بی رویه جلوگیری کنیم.

یوماکلی با بیان این که وزارت مذکور به هدف خود در زمینه تولید محصولات دریایی رسیده است، گفت: سال گذشته به 100 کشور به ارزش 1.7 میلیارد دلار صادرات انجام شد. ترکیه در این زمینه یکی از کشورهای مهم صادرکننده جهان است.

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)